Bộ Tư Pháp Mỹ kiện North Carolina vì luật chống LGBT

Bộ Tư Pháp Mỹ kiện North Carolina vì luật chống LGBT
 - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9-5 nộp đơn kiện chống lại North Carolina vì luật chống LGBT gây tranh cãi của bang này, gọi luật này là "sự phân biệt đối xử" ...