Bubu 2016: Thị trấn của tự do và bình đẳng

Bubu 2016: Thị trấn của tự do và bình đẳng
 - Nhân ngày Quốc tế Chống Kỳ thị Người đồng tính, Song tính và Chuyển giới (LGBT) (17/5), viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường và mạng ...