Cầu vồng không sắc" trong văn học, nghệ thuật

Cầu vồng không sắc" trong văn học, nghệ thuật
 - Trên thực tế, tính tự sự của cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới) ngày càng nhiều hơn trong văn chương, điện ảnh Việt.