Cher 70 tuổi - Biểu tượng Pop bất tận

Cher 70 tuổi - Biểu tượng Pop bất tận
 - Với ngoại hình luôn thay đổi và những quan điểm thẳng thắn về nhiều vấn đề, trong đó có cả các quyền của LGBT (người đồng tính, song tính và ...