Colombia hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Colombia hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới
 - Trước đó, các cặp đồng tính tại Colombia đã được cho phép kết hôn dân sự. Với phán quyết mới nhất của tòa hiến pháp, Colombia trở thành quốc gia ...