Con người sẽ không cần quan hệ tình dục để sinh con?

Con người sẽ không cần quan hệ tình dục để sinh con?
 - chứ không phải bằng cách quan hệ tình dục để sinh con của cha mẹ. ... hội tuyệt vời cho các cặp vợ chồng đồng tính muốn có con của riêng mình.