Công chúa tóc mây" tới Trung Quốc vận động phòng chống HIV

Công chúa tóc mây" tới Trung Quốc vận động phòng chống HIV
 - Đây một hoạt động trong chiến dịch nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS. (Nguồn: CCTVNews). Mặc dù đến từ 7 tỉnh khác nhau nhưng ...