Giam hai cô gái đồng tính hôn nhau, Honolulu trả $80000

Giam hai cô gái đồng tính hôn nhau, Honolulu trả $80000
 - Thành phố Honolulu vừa đồng ý trả $80,000 để bãi nại một vụ kiện của hai cô gái đồng tính sau khi xảy ra việc một cảnh ...