Điều trị methadone - con đường tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma tuý

Điều trị methadone - con đường tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma tuý
 - Đồng chí Lâm Ngọc Tĩnh, Giám đốc Trung tâm Phòng - chống HIV/AIDS (Sở Y tế) cho biết: Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng ...