LGBT ở Trung Quốc: Chỉ 5% dám "come out", gia đình là nơi kỳ thị nặng nề nhất

LGBT ở Trung Quốc: Chỉ 5% dám "come out", gia đình là nơi kỳ thị nặng nề nhất
 - Theo một nghiên cứu mới đây, khoảng 95% người LGBT ở Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn "come out" vì sợ bị phân biệt đối xử và ngược đãi.