LHQ Bị Chống Vì Không Cho Đồng Tính Dự Họp Về AIDS

LHQ Bị Chống Vì Không Cho Đồng Tính Dự Họp Về AIDS
 - ĐS Samantha Power là đại diện Hoa Kỳ tại LHQ đã gửi thư tới chủ tịch ĐHĐ Mogens Lykketoft để yêu cầu cho các hội thân LGBT dự hội nghị AIDS ...