Mỹ: Đa số người già cũng đã ủng hộ hôn nhân đồng giới

Mỹ: Đa số người già cũng đã ủng hộ hôn nhân đồng giới
 - cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT), nhưng McCarthy tin rằng "sự phản đối giảm dần" trong Đảng Cộng hòa về vấn đề hôn ...