Mỹ tuyên bố luật LGBT của bang North Carolina là phi pháp

Mỹ tuyên bố luật LGBT của bang North Carolina là phi pháp
 - Luật của bang North Carolina hạn chế các bảo vệ pháp lý cho những người thuộc cộng đồng LGBT và đòi hỏi người chuyển giới phải sử dụng các ...