Người chuyển giới đầu tiên được bầu vào Quốc hội Philippines

Người chuyển giới đầu tiên được bầu vào Quốc hội Philippines
 - Trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, bà Roman luôn dành ưu tiên lớn cho các quyền của cộng đồng LGBT tại một quốc gia có hơn 80% người ...