Người đồng tính bị kỳ thị ở Nhật Bản

Người đồng tính bị kỳ thị ở Nhật Bản
 - Ông Boris Dittrich (giữa), Giám đốc pháp lý Chương trình đấu tranh vì quyền của LGBT của tổ chức HRW trong một hội nghị báo chí tại Tokyo vào ...