Nhiều nhóm LGBT bị ngăn cản tham dự diễn đàn AIDS của Liên Hiệp Quốc

Nhiều nhóm LGBT bị ngăn cản tham dự diễn đàn AIDS của Liên Hiệp Quốc
 - Một số nước phương Tây đang phản đối động thái ngăn cấm những người thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) tham gia diễn ...