Philippines làm nên lịch sử khi bầu người phụ nữ chuyển giới đầu tiên vào Quốc hội

Philippines làm nên lịch sử khi bầu người phụ nữ chuyển giới đầu tiên vào Quốc hội
 - Chiến thắng lịch sử của người phụ nữ chuyển giới đầu tiên trong Quốc hội Philippines đang khiến cộng đồng LGBT nước này vui mừng khôn xiết.