Tổng thống đắc cử Philippines ủng hộ hôn nhân đồng giới

Tổng thống đắc cử Philippines ủng hộ hôn nhân đồng giới
 - Ông Duterte khẳng định không hề có thành kiến với cộng đồng LGBT và đang xem xét cho hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.