Tranh cãi về luật sử dụng phòng vệ sinh tại Mỹ

Tranh cãi về luật sử dụng phòng vệ sinh tại Mỹ
 - Hôm đầu tuần trước, Bộ Tư Pháp kiện luật lệ sử dụng phòng vệ sinh của tiểu bang North Carolina là vi phạm quyền của người LGBT. Bà Lynch coi ...