Đừng để hài nhảm có đất sống

Đừng để hài nhảm có đất sống
 - Rồi yếu tố đồng tính cũng được đưa lên khá nhiều; hình ảnh phụ nữ Việt Nam ăn mặc lố lăng, trang điểm như ma chê quỷ hờn, giọng điệu cong cớn ...