Victoria xin lỗi về những đạo luật chống lại người đồng tính

Victoria xin lỗi về những đạo luật chống lại người đồng tính
 - Phát biểu tại Quốc hội vào ngày hôm nay 24.5, Thủ hiến tiểu bang Victoria đã lên tiếng xin lỗi về những sai lầm trong luật chống lại người đồng tính ...