36,7 triệu người trên thế giới đang sống chung với bệnh AIDS

36,7 triệu người trên thế giới đang sống chung với bệnh AIDS
 - Đại diện của Nga đề xuất đưa thêm một số câu từ về luật quốc gia trong tuyên bố của Đại hội đồng, liên quan đến các điều khoản đề cập về đồng tính ...