Adidas kỷ niệm tháng dành cho cộng đồng LGBT bằng bộ sưu tập Pride pack phiên bản giới hạn ...

Adidas kỷ niệm tháng dành cho cộng đồng LGBT bằng bộ sưu tập Pride pack phiên bản giới hạn ...
 - Từ khi Liên Hợp Quốc công nhận hôn nhân đồng giới vào ngày 26/6/2014, tháng 6 được coi là tháng của cộng đồng LGBT trên toàn thế giới.