Đại sứ Mỹ và bạn đời mong mọi người "cháy hết mình"

Đại sứ Mỹ và bạn đời mong mọi người "cháy hết mình"
 - Ông mong muốn trong một tương lai không xa, cộng đồng LGBT sẽ không còn bị kỳ thị, không bị hỏi những câu hỏi như: “Họ là ai?”, “Ai là người yêu ...