Amber Heard từng bị bắt vì bạo hành người tình đồng tính

Amber Heard từng bị bắt vì bạo hành người tình đồng tính
 - Amber cũng đã đổi họ của mình thành Amber Van Ree và tuyên bố lý do làm thế là vì cô và người tình đồng tính đang có quan hệ.