Biến các nhân vật dị tính thành đồng tính, nên hay không?

Biến các nhân vật dị tính thành đồng tính, nên hay không?
 - Nhìn lại cả hai chiến dịch trên, ta thấy lý do của những người ủng hộ đều là vì “sự thiếu vắng các nhân vật đồng tính” trên màn ảnh nói chung, cũng ...