Các công trình biểu tượng của thế giới cùng đổi màu, tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả ...

Các công trình biểu tượng của thế giới cùng đổi màu, tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả ...
 - Tối hôm qua, rất nhiều công trình trên thế giới đã thắp đèn theo cờ cầu vòng 6 sắc, biểu tượng của cộng đồng LGBT để tưởng nhớ tới các nạn nhân ...