Cộng đồng LGBT tưng bừng với lễ hội SEA Pride

Cộng đồng LGBT tưng bừng với lễ hội SEA Pride
 - Anh V.Đ.N, một thành viên thuộc cộng đồng LGBT tham gia SEA Pride ... hoạt động như thế này, mọi người sẽ có những cách nhìn khác về LGBT.