Donald Trump nói nên mang súng khi vào hộp đêm

Donald Trump nói nên mang súng khi vào hộp đêm
 - Ông Trump cho rằng vụ thảm sát tại hộp đêm dành cho người đồng tính có lẽ đã không tồi tệ đến thế nếu có nhân viên và khách được trang bị súng.