Giám đốc quyền LGBT Việt Nam: "Đừng cố che giấu bản thân cả đời này chỉ để làm hài lòng gia ...

Giám đốc quyền LGBT Việt Nam: "Đừng cố che giấu bản thân cả đời này chỉ để làm hài lòng gia ...
 - Thế nhưng, cũng từ những nỗi đau, rào cản đó mà Lương Thế Huy - một người nội tâm đến nay đã trở thành - Giám đốc chương trình quyền LGBT ...