Giáo dục giới tính ở Đức: trong trường học nghiên cứu khổ dâm

Giáo dục giới tính ở Đức: trong trường học nghiên cứu khổ dâm
 - Người ta nói với trẻ em về mối quan hệ đồng tính, chuyển giới và về các hình thức khác nhau của quan hệ tình dục khác thường. Giáo viên sẽ hướng ...