Hillary Clinton gây bão mạng xã hội chỉ với 1 từ

Hillary Clinton gây bão mạng xã hội chỉ với 1 từ
 - Nhân dịp này, ông khẳng định sự ủng hộ của mình đối với cộng đồng LGBT* sau vụ thảm sát ở Orlando và chỉ trích bà Hillary Clinton đã nhận quyên ...