Hộp đêm đồng tính Pulse - hiện trường xả súng đẫm máu ở Mỹ

Hộp đêm đồng tính Pulse - hiện trường xả súng đẫm máu ở Mỹ
 - Hộp đêm Pulse không chỉ là quán bar dành cho người đồng tính mà còn là nơi nâng cao nhận thức về cộng đồng LGBT ở Orlando, bang Florida.