Kì thị người đồng tính, hãng game bị ném đá tơi tả

Kì thị người đồng tính, hãng game bị ném đá tơi tả
 - Một thành viên của Dream Games còn công khai đăng tải dòng trạng thái đầy ngang ngược: "Chúng tôi sẽ không bao giờ ủng hộ LGBT. Đây là vấn đề ...