Klitschko hứa sẽ quan sát cuộc diễu hành đồng tính ở Kiev

Klitschko hứa sẽ quan sát cuộc diễu hành đồng tính ở Kiev
 - Vào năm 2015, cuộc tuần hành của các nhà hoạt động LGBT tại Kiev với tên gọi "Tuần hành Bình đẳng" đã phải kết thúc trong vòng nửa giờ ngay sau ...