Mang đao ngông nghênh trên phố, đối tượng 7 tiền án gặp lực lượng 141

Mang đao ngông nghênh trên phố, đối tượng 7 tiền án gặp lực lượng 141
 - Xác minh ban đầu, đối tượng Nguyễn Quang Anh đã có 7 tiền án và hiện đang nhiễm HIV/AIDS được khoảng hơn 7 năm. Khi được hỏi về nguồn gốc ...