Nhà vệ sinh "đặc biệt" không phân biệt giới tính chính thức ra mắt

Nhà vệ sinh "đặc biệt" không phân biệt giới tính chính thức ra mắt
 - Trong khi người thuộc cộng đồng LGBT vùng vẫy trong quan niệm cổ hủ của Trung Quốc thì một số tổ chức xã hội ở nước này đang có những hành ...