Những nỗ lực thúc đẩy sự bình đẳng cho cộng đồng người đồng tính

Những nỗ lực thúc đẩy sự bình đẳng cho cộng đồng người đồng tính
 - Sau đây là các mốc sự kiện chính trong nỗ lực đem lại sự bình đẳng và tự do thể hiện giới tính của mình cho cộng đồng LGBT toàn cầu. Điển hình là ...