Tranh luận về xu hướng tình dục đồng giới của Alexander đại đế

Tranh luận về xu hướng tình dục đồng giới của Alexander đại đế
 - Sử sách cho rằng Alexander đại đế có xu hướng tình dục đồng giới bởi yêu chàng chỉ huy đội kỵ binh Hephaestion, cả hai gắn bó với nhau như nhân ...