Trump: Vụ xả súng ở Orlando sẽ đỡ tệ hơn nếu mọi người đều mang súng

Trump: Vụ xả súng ở Orlando sẽ đỡ tệ hơn nếu mọi người đều mang súng
 - Tôi có thể khẳng định với cộng đồng LGBT rằng, họ là những đối tượng mà tôi quan tâm nhiều hơn cả những gì mà tôi đã nói trong những ngày gần ...