Vụ thảm sát tại hộp đêm ở Mỹ: Bóng ma đe dọa "cộng đồng lục sắc"

Vụ thảm sát tại hộp đêm ở Mỹ: Bóng ma đe dọa "cộng đồng lục sắc"
 - Đối với nhiều người Mỹ, các bán bar và hộp đêm đồng tính từ lâu vẫn là nơi những người thuộc cộng đồng (LGBT) (đồng tính, song tính và chuyển ...