Vượt lên tất cả sự kỳ thị và nỗi sợ hãi, chàng cảnh sát này đã có màn cầu hôn xúc động với bạn trai

Vượt lên tất cả sự kỳ thị và nỗi sợ hãi, chàng cảnh sát này đã có màn cầu hôn xúc động với bạn trai
 - Khi tình yêu mạnh hơn cả nỗi sợ hãi, những người đồng tính và cộng đồng LGBT nói chung sẽ có cuộc sống hạnh phúc và được là chính mình.