Đài Loan sẽ chấp nhận hôn nhân đồng tính đầu tiên ở châu Á?

Đài Loan sẽ chấp nhận hôn nhân đồng tính đầu tiên ở châu Á?
 - Bởi bà nhận ra con trai mình, Alvin Chang là một người “gay” (đồng tính nam) và cần phải được hỗ trợ: “Anh trai con sẽ không bao giờ kết hôn. Nên ...