Bạn đời đồng tính của Đại sứ Mỹ kể chuyện cuộc sống tại Việt Nam

Bạn đời đồng tính của Đại sứ Mỹ kể chuyện cuộc sống tại Việt Nam
 - Bạn đời của Đại sứ Mỹ Ted Osius chia sẻ những điều ít người biết về cuộc sống với một trong số ít nhà ngoại giao Mỹ công khai đồng tính.