Chuyện “Yêu” của Chi Pu và Gil Lê dự liên hoan phim dành cho LGBT

Chuyện “Yêu” của Chi Pu và Gil Lê dự liên hoan phim dành cho LGBT
 - Yêu” còn nói về những mối quan hệ trong gia đình, những định kiến của xã hội đối với cộng đồng LGBT, nhưng sau tất cả, tình yêu luôn chiến thắng ...