Công nghiệp tình dục Thái Lan: Từ lạc thú đến khổ đau

Công nghiệp tình dục Thái Lan: Từ lạc thú đến khổ đau
 - Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS, có khoảng 123.530 lao động tình dục ở Thái Lan.