Giới trẻ phương Tây ít bạn tình hơn cả cha mẹ

Giới trẻ phương Tây ít bạn tình hơn cả cha mẹ
 - Những người trẻ của thập kỷ 1980-1990 khiến phụ huynh điên đảo khi thừa nhận sự tồn tại của cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới ...