Hoàng tử Harry của Anh đột ngột làm xét nghiệm HIV

Hoàng tử Harry của Anh đột ngột làm xét nghiệm HIV
 - Hoàng tử Harry chia sẻ sau khi làm xong - "Vì vậy, cho dù bạn là đàn ông hay phụ nữ, đồng tính hay đơn tính, da trắng, da màu hoặc da vàng, ...