Điều trị hiệu quả cho người nghiện ma túy bằng Methadone

Điều trị hiệu quả cho người nghiện ma túy bằng Methadone
  - tỉnh Long An đã triển khai điều trị bằng Methadone cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện tại 4 cơ sở: Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, ...