Liên Hiệp Quốc thành lập văn phòng theo dõi kỳ thị đồng tính

Liên Hiệp Quốc thành lập văn phòng theo dõi kỳ thị đồng tính
 - Chủ tịch kiêm COO của Golden State Warriors, Rick Welts (trái), vẫy chào đám đông trong cuộc tuần hành thường niên của người đồng tính tại San ...